LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Niebieskie planety gornym oddane sphaerom przy pogrzebie... Iana Mikołaia z Zurowa Danilowicza, podskarbiego wielkiego koronnego... / przez w.o. Alexandra a Iesu karmelitę bossego w Lublinie w kośćiele panien karmelitanek bossych od... Zophiey Chrabianki z Teczyna Daniłowiczowey, podskarbiney wielkiey koronney... nowo fundowanym roku Panskiego 1650. 6. Aprilis

211086.pdf
Dydis: 17.66Mb

Dokumentas kolekcijoje: