Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-06-07T07:27:48Z
dc.date.available 2018-06-07T07:27:48Z
dc.date.issued 1225 lt
dc.identifier.other F1-5
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/20623
dc.description.abstract Lenkijos kunigaikščio Vladislovo III Laskonogio raštas, kuriuo patvirtina Joanitų ordino teisę valdyti prieglaudos namus Poznanėje ir kaimus, savo tėvo Mieškos III dovanotus joanitams; tų kaimų valstiečius atleidžia nuo prievolių kunigaikščiui, muito mokėjimo ir nuo pavaldumo kaštelionams. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-06-07T07:27:48Z No. of bitstreams: 1 70940.pdf: 4267132 bytes, checksum: 17dd5dce0e4257085dfe714b6e573958 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2018-06-07T07:27:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 70940.pdf: 4267132 bytes, checksum: 17dd5dce0e4257085dfe714b6e573958 (MD5) Previous issue date: 1225 en
dc.relation Pergamentų rinkinys B1. F1, XIII a.
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000070940 lt
dc.subject Pergamentai lt
dc.subject Poznanė (Lenkija)
dc.title In nomine sanctae trinitatis et individue unitatis amen lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 20 eilučių ; 24,5x25,3+3.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso la lt


Files in this item

70940.pdf
Size: 4.069Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account