LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Pamoksłas krikśćioniszkas, trumpay izgulditas ... / per wiena kuniga Soc. Jesu [i.e. P.Šrubauskis] ... izduotas.

Knygos tekstas
200052.pdf
Dydis: 9.662Mb

Dokumentas kolekcijoje: