LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Stanislaus Plocensis et Michael Kyowiensis...episcopi universis christifidelibus...qui...ecclesiam parochialem in Wilna...sancti Johannis Baptiste...accesserint...quadraginta dies de iniunctis penitentiis...relaxamus...

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.date.accessioned 2018-06-14T07:58:53Z
dc.date.available 2018-06-14T07:58:53Z
dc.date.issued 1427-01-10 lt
dc.identifier.other F3-66
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/20762
dc.description.abstract Plocko vyskupo Stanislovo ir Kijevo vyskupo Mykolo indulgencija, kuria tikintiesiems, aplankiusiems Vilniaus parapijinę šv. Jono bažnyčią nustatytu laiku ir paaukojusiems pinigų jos papuošimui, suteikia 40 dienų atlaidų. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-06-14T07:58:53Z No. of bitstreams: 1 71410.pdf: 2044983 bytes, checksum: 50997e666c9637706a396a8bc734ee52 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2018-06-14T07:58:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 71410.pdf: 2044983 bytes, checksum: 50997e666c9637706a396a8bc734ee52 (MD5) Previous issue date: 1427-01-10 en
dc.relation Pergamentinių raštų rinkinys. F3, Bažnytiniai dokumentai.
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000071410 lt
dc.subject Pergamentai lt
dc.subject Plockas (Lenkija)
dc.subject Kijevas (Ukraina)
dc.subject Vilnius (Lietuva)
dc.title Stanislaus Plocensis et Michael Kyowiensis...episcopi universis christifidelibus...qui...ecclesiam parochialem in Wilna...sancti Johannis Baptiste...accesserint...quadraginta dies de iniunctis penitentiis...relaxamus... lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 1 perg. ; 22,2x10,5+2,6.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso la lt


71410.pdf
Dydis: 1.950Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis