LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Altorius duchaunas arba Afierawone kwepencio altoriaus priesz majestota Diewa, tay ira madlitwas garbingas baznicioy szwętoy prygulencias ...

Knygos tekstas
202113.pdf
Dydis: 29.64Mb

Dokumentas kolekcijoje: