LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

In nomine domini amen... Ego, Joannes Zalusky, canonicus Plocensis plebanusque Cawnensis...

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.date.accessioned 2018-07-11T06:57:04Z
dc.date.available 2018-07-11T06:57:04Z
dc.date.issued 1511 09 10 lt
dc.identifier.other F3-78
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/21063
dc.description.abstract Kauno klebono Jono Zaluskio leidimas Daratai Nabienei (Dorothea Nabova) statyti šv. Kryžiaus bažnyčią prie Kaunakiemio. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-07-11T06:57:03Z No. of bitstreams: 1 77402.pdf: 5010176 bytes, checksum: f07ed36e99487d73360c0d701a51bc92 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2018-07-11T06:57:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 77402.pdf: 5010176 bytes, checksum: f07ed36e99487d73360c0d701a51bc92 (MD5) Previous issue date: 1511 en
dc.relation Pergamentinių raštų rinkinys. F3, Bažnytiniai dokumentai.
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000077402 lt
dc.subject Pergamentai lt
dc.subject Kaunas (Lietuva)
dc.title In nomine domini amen... Ego, Joannes Zalusky, canonicus Plocensis plebanusque Cawnensis... lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 1 lap., 34 eilutės ; 46,7x26,7+5,5.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso la lt


77402.pdf
Dydis: 4.778Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis