LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Balbieriškis [kartografija] : [Nr.] 575 : 1938 m. instrument. nuotrauka ir instrument. rekogn. / braižė top. mjr. Asminaitis, top. j. ltn. Jančaitis, Lepeška

182412.pdf
Dydis: 7.356Mb

Dokumentas kolekcijoje: