LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Babtai [kartografija] : [Nr.] 445 : 1937 m. instrument. rekognoskavimas / braižė ltn. Ambrazas, mjr. Asminavičius [i.e. Petras Asminaitis]

182473.pdf
Dydis: 6.531Mb

Dokumentas kolekcijoje: