LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Apytalaukis [kartografija] : [Nr.] 345 : 1932 m. instrument. rekognoskavimas / braižė ltn. Liesis, kap. Asminavičius, maj. Kruvelis

182488.pdf
Dydis: 6.287Mb

Dokumentas kolekcijoje: