LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[1647 m. Berezinos, Borisovo parapijų vizitacijos įrašų lapai. Yra tik dalis Rudne Sioło parapijos aprašymo]

Rankraščio tekstas
49184.pdf
Dydis: 2.439Mb

Dokumentas kolekcijoje: