THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Seminaras „Mokslininkų apklausos rezultatai. Bibliografinės informacijos tvarkymo programa RefWorks“

Show simple item record

dc.creator Trumpienė, Audrė; Šegždienė, Eglė
dc.date.accessioned 2015-06-09T13:35:54Z
dc.date.available 2015-06-09T13:35:54Z
dc.date.issued 2013-03-21 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/2137
dc.description.abstract 2013 m. kovo 21 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje įvyko seminaras „Mokslininkų apklausos rezultatai. Bibliografinės informacijos tvarkymo programa RefWorks“. Pirmąjį pranešimą „Bibliografinės informacijos tvarkymo programa RefWorks“ skaitė E. Šegždienė (LMAVB skyrius mokslo institutuose). Pranešimo tikslas – padėti susikurti literatūros sąrašą naudojantis bibliografinės informacijos programa RefWorks. Pranešėja papasakojo apie šios programos privalumus – galimybę importuoti ir tvarkyti duomenis bei dalytis jais su kolegomis, prie bibliografinės nuorodos išsaugoti visą dokumento tekstą ir t. t. Buvo pademonstruota, kaip prisijungti prie programos ir dirbti su ja. Taip pat pranešėja pateikė ir šiai programai skirtų Vartotojo vadovų lietuvių kalba nuorodų sąrašą. Kadangi mokslininkams labai svarbus tikslus citavimas ir profesionaliai sudaryti literatūros sąrašai, juntamas RefWorks programos pristatymo ir individualių mokymų poreikis. Antrąjį pranešimą „Mokslininkų apklausos rezultatai: 2012 m. tyrimas“ skaitė A. Trumpienė (LMAVB skyrius mokslo institutuose). 2010 m. įgyvendinant projektą „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ buvo atliktas tyrimas, kuriuo siekta išaiškinti mokslininkų ir tyrėjų turimas kompetencijas ir įvertinti žinių spragas. Naudojant tą patį klausimyną 2012 m. buvo apklausti tyrėjai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos aptarnaujamuose 4 mokslo institutuose ir 2 mokslo tyrimo centruose. Tyrimo rezultatai buvo paviešinti keliose konferencijose. Šiame pranešime buvo supažindinta su apklausos rezultatais: kokiais informacijos paieškos įrankiais ir informacijos taikymo būdais naudojasi mokslininkai; su duomenų bazių ir atviros prieigos išteklių poreikiais ir žiniomis apie atvirą prieigą. Pranešėja atkreipė dėmesį į atviros prieigos politiką, siekį kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę suteikti galimybę visuomenei, mokslui ir verslui laisvai prieiti prie naujausios mokslinės informacijos. Seminaro pabaigoje pranešėjos atsakė į klausytojų pateiktus klausimus. -
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-06-09T13:35:54Z No. of bitstreams: 2 2013-03-21A.Trumpiene_Mokslininku apklausos rezultatai.pdf: 1650468 bytes, checksum: 47a0b699f394d1c5549bdd74355e963b (MD5) 2013-03-21E.Segzdiene.RefWorks.pdf: 4687996 bytes, checksum: 1e8a25f0aa50787b4e093c41afac2614 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-06-09T13:35:54Z (GMT). No. of bitstreams: 2 2013-03-21A.Trumpiene_Mokslininku apklausos rezultatai.pdf: 1650468 bytes, checksum: 47a0b699f394d1c5549bdd74355e963b (MD5) 2013-03-21E.Segzdiene.RefWorks.pdf: 4687996 bytes, checksum: 1e8a25f0aa50787b4e093c41afac2614 (MD5) Previous issue date: 2013-03-21 en
dc.language lt -
dc.title Seminaras „Mokslininkų apklausos rezultatai. Bibliografinės informacijos tvarkymo programa RefWorks“ -
dc.type Archyvinis -
dc.type Pateiktys


Files in this item

2013-03-21A.Trumpiene_Mokslininku apklausos ...
Size: 1.574Mb
2013-03-21E.Segzdiene.RefWorks.pdf
Size: 4.470Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account