THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Seminaras „Fondų saugojimas: priežiūros principai, prioritetai ir praktika“

Show simple item record

dc.creator Giedraitienė, Birutė; Maigienė, Rima
dc.date.accessioned 2015-06-10T07:50:55Z
dc.date.available 2015-06-10T07:50:55Z
dc.date.issued 2013-05-30 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/2144
dc.description.abstract Fondų apsauga prasideda nuo dokumentų įsigijimo ir tęsiasi tol, kol dokumentai yra bibliotekoje. Dokumentai yra veikiami atmosferos, elektromagnetinių, biologinių ir socialinių veiksnių, jiems pavojingos ekstremalios situacijos. Šie ir kiti dokumentų saugojimo klausimai buvo aptarti 2013 m. gegužės 30 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje vykusiame seminare „Fondų saugojimas: priežiūros principai, prioritetai ir praktika“. Seminarą pradėjo B. Giedraitienė (Dokumentų konservavimo ir restauravimo sk.) primindama svarbiausius fondų saugojimo dokumentus, kuriais remiantis bibliotekos vykdo savo veiklą. Taip pat pateikė rekomendacijų, skirtų įvairių tipų dokumentų saugojimui. Antrojoje seminaro dalyje R. Maigienė (Dokumentų konservavimo ir restauravimo sk.), remdamasi Britų bibliotekos (British Library, United Kingdom) patirtimi, kalbėjo apie fondų apsaugos praktinius aspektus. Šioje bibliotekoje yra laikomasi prevencinio konservavimo nuostatos (kuo mažiau dokumentų turi pasiekti tokią būklę, kuri pareikalautų restauratorių įsikišimo). Britų biblioteka yra parengusi metodiką dokumentų rinkinių / kolekcijų būklei nustatyti, turi restauravimo darbų finansavimui skirtą duomenų bazę. Šiuo metu pasaulyje vyraujanti tendencija – pusiausvyra tarp didėjančio dokumentų vartojimo / prieinamumo ir dokumentų saugumo užtikrinimo – yra palaikoma šioje bibliotekoje. Siekdama bendradarbiavimo tarp vartotojų ir fondus saugančios institucijos, Britų biblioteka teikia informaciją apie saugomų dokumentų prieinamumą, pabrėždama abipusę atsakomybę ir komunikacijos svarbą. Seminaro pabaigoje pranešėjos atsakė į klausytojų pateiktus klausimus, susijusius su dokumentų saugojimo problemomis. -
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-06-10T07:50:55Z No. of bitstreams: 1 PDBpristatymas.pdf: 3812100 bytes, checksum: 1a9fd9b33bcb11853634c380d0f62ac6 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-06-10T07:50:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PDBpristatymas.pdf: 3812100 bytes, checksum: 1a9fd9b33bcb11853634c380d0f62ac6 (MD5) Previous issue date: 2013-04-18 en
dc.language lt -
dc.title Seminaras „Fondų saugojimas: priežiūros principai, prioritetai ir praktika“ lt
dc.type Archyvinis -
dc.type Pateiktys -


Files in this item

fondu.ppt
Size: 1.842Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account