THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Seminaras „Bibliografinio aprašo reikalavimai LMAVB rengiamoms bibliografijos rodyklėms“

Show simple item record

dc.creator Railienė, Birutė lt
dc.date.accessioned 2015-06-10T08:00:17Z
dc.date.available 2015-06-10T08:00:17Z
dc.date.issued 2013-05-08 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/2145
dc.description.abstract Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Informacijos skyrius turi daugiametę bibliografijos rodyklių rengimo patirtį. Bibliografijos rodyklei svarbu tikslus leidinio bibliografinis aprašas. 2013 m. gegužės 8 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje vykusio seminaro „Bibliografinio aprašo reikalavimai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje rengiamoms bibliografijos rodyklėms“ tikslas – pasirinkti optimalų bibliografinio aprašo variantą. Seminarui medžiagą rengė ir pranešimą skaitė Informacijos skyriaus vedėja dr. B. Railienė. Seminaro metu pranešėja papasakojo, kokiais dokumentais remiamasi sudarant bibliografinį aprašą. Svarbiausias bibliografinio aprašo tvarką reglamentuojantis dokumentas yra „Tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas“ (ISBD, angl. International Standard Bibliographic Description). 2010 m. paskelbta nauja ISBD redakcija, kurioje maksimaliai apimta bibliografinio įrašo struktūra, informacijos pateikimo formos. Kaip ir anksčiau, dauguma ISBD reikalavimų lieka rekomendaciniai, tačiau išvardijamos privalomos bibliografinio aprašo dalys bei skyrybos ženklai. Pranešėja palygino 1997 ir 2010 m. ISBD redakcijas (pastaroji šiuo metu verčiama į lietuvių kalbą). Taip pat seminare buvo aptarti teminių (šakinių) ir personalinių (bio-bibliografinių) rodyklių sudarymo skirtumai. Buvo pristatytas konkretaus leidinio bibliografinis aprašas įvairiose duomenų bazėse, bibliotekų elektroniniuose kataloguose. Pranešėja pristatė bibliografinio įrašo kelią nuo informacijos paieškos iki bibliografijos rodyklės. Su pranešėjos parengtu bibliografinio aprašo rodyklėms projektu bibliotekos darbuotojai turėjo galimybę susipažinti prieš seminarą (tekstas buvo išsiuntinėtas e. paštu). Klausytojai seminaro metu pateikė siūlymų dėl asmenvardžių, analizinio aprašo supaprastinimo, nesutrumpintų autorių vardų rašymo. Buvo diskutuota apie bibliografinio aprašo stilius pasaulyje, jų pritaikymą, bibliografijos rodyklių formavimo maketus. Seminaro pabaigoje pranešėja paprašė dalyvių teikti pastabas ir siūlymus, ypač dėl rankraščio, senos knygos aprašo. -
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-06-10T08:00:17Z No. of bitstreams: 2 Bibliografinis_dokumento aprasas_Seminarui.doc: 170496 bytes, checksum: 440c26adab62b3ec19eaa8f393c457bc (MD5) Bibliografinis_dokumento dalies_aprasas_Seminarui.doc: 5467648 bytes, checksum: 7280de1223c42ce2174c2fe4fe2cd75d (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-06-10T08:00:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Bibliografinis_dokumento aprasas_Seminarui.doc: 170496 bytes, checksum: 440c26adab62b3ec19eaa8f393c457bc (MD5) Bibliografinis_dokumento dalies_aprasas_Seminarui.doc: 5467648 bytes, checksum: 7280de1223c42ce2174c2fe4fe2cd75d (MD5) Previous issue date: 2013-05-08 en
dc.language lt -
dc.title Seminaras „Bibliografinio aprašo reikalavimai LMAVB rengiamoms bibliografijos rodyklėms“ lt
dc.type Archyvinis -
dc.type Pateiktys


Files in this item

Bibliografinis_dokumento aprasas_Seminar ...
Size: 166.5Kb
Bibliografinis_dokumento dalies_aprasas_ ...
Size: 5.214Mb
railiene-aprasas-2013-05-07.pdf
Size: 487.8Kb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account