LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Krakės - Kėdainiai [kartografija] : [Nr.] 1405 : iš aero nuotraukų ir instrum. rekognoskavimų, atliktų 1931-1937 m. / braižė topogr. majoras Krištapavičius

202081.pdf
Dydis: 4.006Mb

Dokumentas kolekcijoje: