LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Zapyškis - Kaunas [kartografija] : [Nr.] 1605 : iš instrum. nuotraukų ir rekognoskavimų, atliktų 1927-1935 m. / braižė majoras Kučinskas

202186.pdf
Dydis: 4.059Mb

Dokumentas kolekcijoje: