Show simple item record

dc.creator Smažinienė, Rūta; Bliūdžiūtė, Onutė lt
dc.date.accessioned 2015-06-10T10:06:11Z
dc.date.available 2015-06-10T10:06:11Z
dc.date.issued 2014-02-13 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/2149
dc.description.abstract 2014 m. vasario 13 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje įvyko seminaras „Naujasis ISBD katalogavimo praktikoje“. Pranešimus skaitė R. Smažinienė ir O. Bliūdžiūtė (LMAVB Katalogų skyrius). Klausytojai buvo supažindinti su bibliografinio aprašo pasikeitimais, kuriuos nuo šiol būtina taikyti kataloguojant informacinius išteklius. Pasikeitimai paremti 2011 m. išleista nauja ISBD: tarptautinio standartinio bibliografinio aprašo (International Standard Bibliographic Description (ISBD) laida. Taip pat buvo pristatyti Pastabų bloko laukai ir jiems sudarytos rodyklės. Antroje seminaro dalyje buvo aptarti klausimai, iškylantys kataloguojant. Diskusijos metu buvo nutarta pateiktą medžiagą papildyti pavyzdžiais. -
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-06-10T10:06:11Z No. of bitstreams: 2 NaujasISBD.ppt: 402432 bytes, checksum: cc40b138303a031a0a830fdbd3f2e718 (MD5) O.Blidziute.ppt: 804352 bytes, checksum: f8aa77ed82f636de4435c13cdd410dfb (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-06-10T10:06:11Z (GMT). No. of bitstreams: 2 NaujasISBD.ppt: 402432 bytes, checksum: cc40b138303a031a0a830fdbd3f2e718 (MD5) O.Blidziute.ppt: 804352 bytes, checksum: f8aa77ed82f636de4435c13cdd410dfb (MD5) Previous issue date: 2014-02-13 en
dc.language lt -
dc.title Seminaras „Naujasis ISBD katalogavimo praktikoje“ lt
dc.type Archyvinis -
dc.type Pateiktys -


Files in this item

NaujasISBD.ppt
Size: 393Kb
O.Blidziute.ppt
Size: 785.5Kb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account