THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Seminaras „Asmens duomenų apsaugos politika ir biblioteka“

Show simple item record

dc.creator Šegždienė, Eglė; Pilipavičienė, Birutė lt
dc.date.accessioned 2015-06-10T10:42:42Z
dc.date.available 2015-06-10T10:42:42Z
dc.date.issued 2014-04-24 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/2151
dc.description.abstract Jau 1948 m. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, 1950 m. Europos žmogaus teisių konvencijoje asmens teisė į privatumą įtvirtinta kaip pagrindinė žmogaus teisė. Informacinių technologijų epochoje šios teisės užtikrinimas tampa sudėtingu uždaviniu. Informacija, susijusi su asmeniu tampa preke, turinčia didelę komercinę vertę. Biblioteka yra asmens duomenų valdytoja, todėl turi įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas asmens duomenų apsaugai. Apie asmens duomenis, jų apsaugą, Lietuvos Respublikos įstatymus ir nutarimus, 2014 m. balandžio 24 d. LMAV bibliotekoje vykusiame seminare „Asmens duomenų apsaugos politika ir biblioteka“, pranešimus skaitė E. Šegždienė ir B. Pilipavičienė (LMAVB). E. Šegždienė pristatė projektą „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos bendradarbiavimo didinimas įgyvendinant asmens duomenų apsaugos politiką“. Projekto tikslas - sustiprinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) bendradarbiavimą, siekiant pagerinti asmens duomenų apsaugos politikos nuostatų įgyvendinimą. Pranešėja pristatė Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos Įstatyme vartojamas pagrindines sąvokas, asmens duomenų naudojimą: tiesioginėje rinkodaroje, sveikatos apsaugos tikslais, atliekant socialinį ir viešosios nuomonės tyrimą, asmens mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti. Antroje seminaro dalyje B. Pilipavičienė supažindino su Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos Įstatymo praktiniu taikymu bibliotekose: asmens duomenų tvarkymo reikalavimais, jų saugojimu ir sunaikinimu, asmens kodo naudojimu, duomenų subjekto teisėmis. Taip pat galimybe naudoti asmens duomenis mokslinio arba statistinio tyrimo tikslais. Didesnis dėmesys buvo atkreiptas į šio įstatymo 3 skirsnį - Vaizdo stebėjimą. Seminaro auditorija buvo supažindinta su Lietuvos Respublikos Elektroninių ryšių Įstatymu. -
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-06-10T10:42:42Z No. of bitstreams: 2 ADA_Segzdiene_0424.pdf: 2904810 bytes, checksum: 3f409da3f0cbbf4aef12ffb7c70975ca (MD5) B.Pilipaviciene-asmens-duomenu-2014-04.pptx: 1906577 bytes, checksum: 126c59b71fa022f7e88f1d088c4749eb (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-06-10T10:42:42Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ADA_Segzdiene_0424.pdf: 2904810 bytes, checksum: 3f409da3f0cbbf4aef12ffb7c70975ca (MD5) B.Pilipaviciene-asmens-duomenu-2014-04.pptx: 1906577 bytes, checksum: 126c59b71fa022f7e88f1d088c4749eb (MD5) Previous issue date: 2014-04-24 en
dc.language lt -
dc.title Seminaras „Asmens duomenų apsaugos politika ir biblioteka“ lt
dc.type Archyvinis -
dc.type Pateiktys -


Files in this item

ADA_Segzdiene_0424.pdf
Size: 2.770Mb
B.Pilipaviciene-asmens-duomenu-2014-04.pptx
Size: 1.818Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account