LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Pelniący czynność marszałka gubernskiego Grodzieńskiego... do kapituły katedralney Wileńskiey...

44161.pdf
Dydis: 6.528Mb

Dokumentas kolekcijoje: