THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Pranciškaus Skorinos "Rusėniškajai Biblijai" - 500 / [tekstų autoriai: Rima Cicėnienė ... [et al.]] ; sudarė Sigitas Narbutas ; [redaktorė Daiva Narbutienė]

Show simple item record

dc.contributor Narbutienė, Daiva, aut., red.
dc.contributor Narbutas, Sigitas, aut., sudaryt.
dc.contributor Cicėnienė, Rima, aut.
dc.date.accessioned 2018-11-07T13:15:57Z
dc.date.available 2018-11-07T13:15:57Z
dc.date.issued 2017 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/21767
dc.description.abstract 2017 m. Lietuva, kartu su kaimyninėmis valstybėmis paminėjo reikšmingą jubiliejų - 500 - ąsias iš Polocko kilusio Pranciškaus Skorinos Prahoje išspausdintos Rusėniškosios biblijo metines. Šiuo leidiniu Skorina pelnė nemarią pirmojo rytų slavų leidėjo, vertėjo, švietėjo ir humanisto šlovę, o savo tėvynę - Lietuvos Didžiąją Kunigaikštiją - prijungė prie anuomet dar negausaus Europos šalių, turėjusių spausdintą Šventraštį, būrio. Knygoje pasakojama apie Pranciškaus Skorinos gyvenimą, darbus ir nuopelnus, daugiau dėmesio skiriant Rusėniškajai Biblijai, Lietuvos raštijai iki Skorinos bei spaudos raidai po jo ir jo atminimo įprasminimui Lietuvoje, Baltarusijoje ir Čekijoje. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2018-11-07T13:15:57Z No. of bitstreams: 1 365661.pdf.pdf: 125589546 bytes, checksum: 88a4b26f018dbad743fb59566e1f62cd (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2018-11-07T13:15:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 365661.pdf.pdf: 125589546 bytes, checksum: 88a4b26f018dbad743fb59566e1f62cd (MD5) Previous issue date: 2017 en
dc.language lt
dc.publisher Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės lt
dc.title Pranciškaus Skorinos "Rusėniškajai Biblijai" - 500 / [tekstų autoriai: Rima Cicėnienė ... [et al.]] ; sudarė Sigitas Narbutas ; [redaktorė Daiva Narbutienė] lt
dc.type Knyga lt
dc.format.extent 138 p. : iliustr., faks., portr., žml.


Files in this item

365661.pdf
Size: 119.7Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account