LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[1581 m. valdžios atstovo liudijimo Magnickio ir jo žmonos byloje su Stanislovu Sakavičium dėl valdų ribų, liečiančių Adutiškį ir Komarovą nuorašas].

49472.pdf
Dydis: 6.510Mb

Dokumentas kolekcijoje: