LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[1581 m. valdžios atstovo liudijimo Magnickio ir jo žmonos byloje su Stanislovu Sakavičium dėl valdų ribų, liečiančių Adutiškį ir Komarovą nuorašas].

2017 m. liepos 29 - 30 d. vyks sistemos atnaujinimo darbai. 2017 July 29 - 30 d. the system will be going down for regular maintenance.

49472.pdf
Dydis: 6.510Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Ieškoti archyve


Rodyklės

Mano paskyra

Statistika