LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Ašmenos pavieto vaznio Fiodoro Vankovičiaus pranešimas, kad jis įteikė komisorių mandatą Ašmenos pavieto Adutiškio bajorui. Kvietimas dalyvauti, patvirtinant žemės ribas tarp Adutiškio dvaro ir Vilniaus sufragano Ažudievio (Zadevo) dvaro].

49473.pdf
Dydis: 1.198Mb

Dokumentas kolekcijoje: