LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Šaukimas į Ašmenos žemės teismą Žemaičių seniūnui Stanislovui Kiškai (Adutiškio dvaro savininkui), kuriam iškėlė bylą Juozapas ir Kristupas Stanislavovičiai dėl 200 kapų lietuviškių grašių.Yra vaznio pranešimas apie šaukimo įteikimą]

49474.pdf
Dydis: 1.289Mb

Dokumentas kolekcijoje: