LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Stanislavo Kiškos raštas, kuriuo jis išnuomoja Adutiškio dvarą su Stajėtiškio ir Turskovščyznos palivarkais Jokūbui Markevičiui 3 metams už 1600 kapų lietuviškų grašių]

49484.pdf
Dydis: 3.167Mb

Dokumentas kolekcijoje: