LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Vilniaus akademijos spaustuvės XVII a. leidinių įrišai Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekose

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.creator Smaliukienė, Gražina; Blikertaitė, Enrika lt
dc.date.accessioned 2019-01-11T11:21:28Z
dc.date.available 2019-01-11T11:21:28Z
dc.date.issued 2016 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/21971
dc.description Moksliniai straipsniai / Scientific articles lt
dc.description.abstract Lietuvos knygų įrišų kultūros tematika pastaraisiais dešimtmečiais vis labiau įsitvirtina knygotyros mokslo tiriamuose darbuose, tampa reikšminga tiriamojo darbo dalimi. Šiame straipsnyje pateiktas XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės leidinių knygų įrišų tyrimas. Žvalgomasis tyrimas de visu vykdytas Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekų Retų spaudinių skyriuose. XVII a. Vilniaus akademijos spaustuvės leidinių įrišų duomenys, gauti atlikus tyrimą, palyginami su XVII a. dviejų sutarčių tarp Vilniaus knygrišių ir Vilniaus jėzuitų akademijos duomenimis. Esminiai žodžiai: knygotyra; paveldas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, XVII a.; Vilniaus akademijos spaustuvė; leidiniai; Vilniaus knygrišiai; knygų įrišai; lituanikos fondai; Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka; Vilniaus universiteto biblioteka. Keywords: book science; heritage; The Grand Duchy of Lithuania, 17th century; Vilnius Academy Printing House; publications; Vilnius bookbinders; bookbindings; Lituanica; the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences; Vilnius University Library. lt
dc.description.abstract Over the last few decades, bookbinding issues have increasingly often been included into the sphere of book culture research by the Lithuanian scientific community. While bookbindings often feature as individual case studies in scientific literature, the present research aims at an examination of the entire collection. The research has been conducted at the most prominent heritage institutions of Vilnius, the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences, and the Vilnius University Library. The purpose of this article is to study bookbindings from 17th century publications of the Vilnius Academy Printing House from the holdings of the distinguished Vilnius libraries. It is suggested that a majority of publications printed in the 17th century by the Vilnius Academy Printing House, on the territory of the Grand Duchy of Lithuania, were bound by local bookbinders and display features characteristic for 17th century bookbindings. This assumption is based on written sources published by E. Laucevičius. In the frame of the current research, data on the bookbindings from 17th century publications of the Vilnius Academy Printing House are compared with data on two 17th century agreements between the Vilnius bookbinders and the Vilnius Jesuit Academy. The research confirms that the bookbindings from the publications of the Vilnius Academy may be attributed to the 17th century and gives substance to the assumption that bindings from publications of the Vilnius Academy Printing House kept in the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences and the Vilnius University Library belong to the Baroque time period of the Grand Duchy of Lithuania.
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2019-01-11T11:21:28Z No. of bitstreams: 1 79-92p.pdf: 286912 bytes, checksum: 4e0c640365cf2c6d22f46da71e7deaa6 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2019-01-11T11:21:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 79-92p.pdf: 286912 bytes, checksum: 4e0c640365cf2c6d22f46da71e7deaa6 (MD5) Previous issue date: 2016 en
dc.language lt
dc.relation.ispartof Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2018, 2013/2014, p. 79-92.
dc.subject Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
dc.subject Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
dc.subject Vilniaus universiteto biblioteka
dc.subject Vilniaus akademijos spaustuvė
dc.title Vilniaus akademijos spaustuvės XVII a. leidinių įrišai Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekose lt
dc.title.alternative Bookbindings from 17th century publications of the Vilnius Academy Printing House in the Vilnius University Library and the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences lt
dc.type Straipsnis lt


79-92p.pdf
Dydis: 280.1Kb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis