Rodyti pagrindinius duomenis

dc.creator Radvilienė, Violeta lt
dc.date.accessioned 2019-01-11T11:30:58Z
dc.date.available 2019-01-11T11:30:58Z
dc.date.issued 2017 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/21972
dc.description Moksliniai straipsniai / Scientific articles lt
dc.description.abstract Straipsnyje aptariama 1690 m. Kijeve išleista panegirika Capitolium perennis gloriae, skirta Kairiakrantės Ukrainos Zaporožės kazokų kariuomenės etmonui Ivanui Mazepai (1639–1709) pagerbti. Aiškinamasi, kam galėjusi priklausyti ši knyga, daroma išvada, kad šis leidinys yra bibliografinė retenybė. Trumpai atpasakojamas panegirikos turinys. Esminiai žodžiai: Kijevas; Ivanas Mazepa; šlovė; kazokai; Ukraina; panegirika. Keywords: Kiev; Ivan Mazepa; glory; Cossacks; Ukraine; panegyric. lt
dc.description.abstract The article discusses Capitolium perennis gloriae, a Latin panegyric written in the name of the Kiev Mohyla College and published in 1690 to honour Ivan Mazepa (1639–1709), the Hetman of the Zaporizhian Cossack Host of the Left-Bank Ukraine, on the occasion of his triumphant arrival in Kiev. Concerning the provenance of the panegyric, it is probable that the present copy used to belong to Michał Pełka-Poliński (1784–1848), professor of Vilnius University, mathematician, bibliographer, and the owner of a large personal library. It is concluded that the only known undamaged copy held by the Wroblewski Library of the Academy of Sciences is a bibliographical rarity, since the one kept in the National Library of Russia lacks the title page, while the fate of the copy kept in Lwow in 1920 is unknown. The article gives a brief summary of the content of the panegyric.
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2019-01-11T11:30:58Z No. of bitstreams: 1 93-100p.pdf: 673060 bytes, checksum: 40d9efc10fc213a7e404860c8353b5db (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2019-01-11T11:30:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 93-100p.pdf: 673060 bytes, checksum: 40d9efc10fc213a7e404860c8353b5db (MD5) Previous issue date: 2017 en
dc.language lt
dc.relation.ispartof Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2018, 2013/2014, p. 93-100.
dc.subject Kijevas
dc.subject Ivanas Mazepa
dc.subject Ukraina
dc.subject Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
dc.title Šlovės Kapitolijus Ivanui Mazepai 1690-ųjų Kijeve lt
dc.title.alternative The Capitol of Glory to Ivan Mazepa in 1690 Kiev lt
dc.type Straipsnis lt


93-100p.pdf
Dydis: 657.2Kb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis