THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Sodininko Pranciškaus Skorinos vardas Austrijos valstybės archyve

Show simple item record

dc.creator Pestal, Lina lt
dc.date.accessioned 2019-01-14T07:27:29Z
dc.date.available 2019-01-14T07:27:29Z
dc.date.issued 2018 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/21978
dc.description Šaltinio publikacija lt
dc.description.abstract Šioje publikacijoje supažindinama su rankraštiniu šaltiniu, kuriame Pranciškus Skorina minimas kitu, iki šiol nežinotu vardu. Austrijos valstybės archyve saugoma Bohemijos atminimo knyga, kurioje išlikę du įrašai apie Skoriną iš to laikmečio, kai jis dirbo Prahos karališkojo sodo sodininku. 1538 metų Vienos ir Prahos kanceliarijų susirašinėjimo įrašai apie sodininką Pranciškų pagrįstai interpretuojami kaip įrašai apie Pranciškų Skoriną. Esminiai žodžiai: Pranciškus Skorina; Prahos karališkojo sodo sodininkas; Franncz Cetro; Francisco Cetro; Hilda Lietzmann; Ferdinandas I; Viena; Praha; Prahos Karolio universitetas; Ilja Lemeškinas; Georg Mittl. Keywords: Francysk Skaryna; Franncz Cetro; the gardener of the Royal Garden in Prague; Francisco Cetro; Hilda Lietzmann; Vienna; Prague; Charles University in Prague; Ilya Lemeshkin; Georg Mittl. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2019-01-14T07:27:29Z No. of bitstreams: 1 155-158p.pdf: 208466 bytes, checksum: 1a764f39891b587ee40b3e0fe0eef00e (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2019-01-14T07:27:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 155-158p.pdf: 208466 bytes, checksum: 1a764f39891b587ee40b3e0fe0eef00e (MD5) Previous issue date: 2018 en
dc.language lt
dc.relation.ispartof Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2018, 2013/2014, p. 155-158.
dc.subject Pranciškus Skorina
dc.subject Viena
dc.subject Praha
dc.subject Franncz Cetro
dc.subject Francisco Cetro
dc.subject Hilda Lietzmann
dc.subject Ferdinandas I
dc.subject Prahos Karolio universitetas
dc.subject Ilja Lemeškinas
dc.subject Georg Mittl
dc.title Sodininko Pranciškaus Skorinos vardas Austrijos valstybės archyve lt
dc.type Straipsnis lt


Files in this item

155-158p.pdf
Size: 203.5Kb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account