Show simple item record

dc.creator Kučinskaitė - Toliautienė, Justina lt
dc.date.accessioned 2019-01-14T08:17:35Z
dc.date.available 2019-01-14T08:17:35Z
dc.date.issued 2018 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/21981
dc.description Moksliniai straipsniai / Scientific articles lt
dc.description.abstract Straipsnyje aptariamas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus albumų fonde saugomas unikalus į vieną aplanką susegtų dokumentų rinkinys Album pamiątkowy P. Selingera [Vilnius, XIX a. vidurys – XX a. pr.], 1949 m. į Biblioteką patekęs su kolekcininko Liucijono Uzemblos (Lucyan Uziębło, 1864–1942) archyvu. Tai garsaus aktoriaus, dirbusio Lvovo, Varšuvos ir Vilniaus teatruose, Piotro Zelingerio (1824–1905) atminimų albumas, kurį savininkas komplektavo ir pildė ne vienerius metus. Esminiai žodžiai: Piotras Zelingeris; atminimų albumas; Vilniaus miesto teatras; afišos; opera; Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Keywords: Piotr Zelinger; the memory album; the Vilnius City Theatre; playbills; opera; the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences. lt
dc.description.abstract The article discusses a unique set of documents bound in one folder, Album pamiątkowy P. Selingera [Vilnius, mid-19th century – early 20th century], which is kept in the Rare Book Department of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences. It came to the Library in 1949 as part of the archive of the collector Lucyan Uziębło (1864–1942). This is an memory album of Piotr Zelinger (1824–1905), an acclaimed actor who played in theatres of Lvov, Warsaw and Vilnius. He had been collecting contributions to his album for quite a number of years.
dc.description.provenance Submitted by Edita Klangauskaitė (edita.klangauskaite@mab.lt) on 2019-01-14T08:17:35Z No. of bitstreams: 1 165-169p.pdf: 140526 bytes, checksum: 36356ae15b951cfe8558a2441c72f774 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2019-01-14T08:17:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 165-169p.pdf: 140526 bytes, checksum: 36356ae15b951cfe8558a2441c72f774 (MD5) Previous issue date: 2014 en
dc.language lt
dc.relation.ispartof Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2018, 2013/2014, p. 165-169.
dc.subject Piotras Zingeris
dc.subject Vilniaus miesto teatras
dc.subject Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
dc.title Piotro Zelingerio atminimų albumas lt
dc.title.alternative The memory album of Piotr Zelinger lt
dc.type Straipsnis lt


Files in this item

165-169p.pdf
Size: 137.2Kb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account