THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Ašmenos pavieto vaznio Lukašo Šyšlos pranešimas, kad jis buvo nuvykęs į Bokštų Komorovščiznos dvarą ir įteikė šaukimą į Ašmenos pilies teismą Jonui Fabijonui Kazlui bei jo žmonai, kuriems iškėlė bylą Žemaičių vyskupas Stanislovas Kiška dėl baudžiauninkų pagrobimo iš Dailidiškių palivarko (Adutiškio dvaro), valdomo Vaitiekaus Luščiko].

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-06-30T11:38:49Z
dc.date.available 2015-06-30T11:38:49Z
dc.date.issued 1624 -
dc.identifier.other F43-3917
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/2217
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-06-30T11:38:49Z No. of bitstreams: 1 49493.pdf: 1290722 bytes, checksum: 981abbd9312c1e1edc63704ade28cd9c (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-06-30T11:38:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 49493.pdf: 1290722 bytes, checksum: 981abbd9312c1e1edc63704ade28cd9c (MD5) Previous issue date: 1624 en
dc.language be -
dc.relation.isformatof [Ašmenos pavieto vaznio Lukašo Šyšlos pranešimas, kad jis buvo nuvykęs į Bokštų Komorovščiznos dvarą ir įteikė šaukimą į Ašmenos pilies teismą Jonui Fabijonui Kazlui bei jo žmonai, kuriems iškėlė bylą Žemaičių vyskupas Stanislovas Kiška dėl baudžiauninkų pagrobimo iš Dailidiškių palivarko (Adutiškio dvaro), valdomo Vaitiekaus Luščiko]. 1624. 1 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000049493 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai -
dc.title [Ašmenos pavieto vaznio Lukašo Šyšlos pranešimas, kad jis buvo nuvykęs į Bokštų Komorovščiznos dvarą ir įteikė šaukimą į Ašmenos pilies teismą Jonui Fabijonui Kazlui bei jo žmonai, kuriems iškėlė bylą Žemaičių vyskupas Stanislovas Kiška dėl baudžiauninkų pagrobimo iš Dailidiškių palivarko (Adutiškio dvaro), valdomo Vaitiekaus Luščiko]. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

49493.pdf
Size: 1.230Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account