LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Ašmenos pavieto vaznio Lukašo Šyšlos pranešimas, kad jis buvo nuvykęs į Bokštų Komorovščiznos dvarą ir įteikė šaukimą į Ašmenos pilies teismą Jonui Fabijonui Kazlui bei jo žmonai, kuriems iškėlė bylą Žemaičių vyskupas Stanislovas Kiška dėl baudžiauninkų pagrobimo iš Dailidiškių palivarko (Adutiškio dvaro), valdomo Vaitiekaus Luščiko].

49493.pdf
Dydis: 1.230Mb

Dokumentas kolekcijoje: