LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Žemaičių vyskupo Stanislovo Kiškos byla, iškelta Svyrionėlių, Komorovščiznos ir Bokštų valdytojui Jonui Fabijonui Kazlui dėl pagrobimo baudžiauninkų iš Adutiškio dvaro Dailidiškių palivarko].

49496.pdf
Dydis: 11.77Mb

Dokumentas kolekcijoje: