LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vaznio pranešimas, kad jis įteikė teismo šaukimą Ašmenos pavieto Kamojo dvaro valdytojui Petrui Rudominai Dusiatskiui. Jam bylą iškėlė Vilniaus kapitula dėl Adutiškio žvejų, žvejojusių Kamojo ežere, sumušimo ir tinklo atėmimo].

49500.pdf
Dydis: 930.7Kb

Dokumentas kolekcijoje: