LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus kapitulos bylos, iškeltos Ašmenos pavieto Surviliškių dvaro valdytojui Petrui Rudominai Dusiatskiui, kurio pavaldiniai užpuolė Adutiškio baudžiauninkus, gaudančius žuvis Kamojo ežere ir atėmė tinklą, dokumentai: skundo aktikacijos išrašas ir šaukimas į teismą].

49501.pdf
Dydis: 2.608Mb

Dokumentas kolekcijoje: