LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Livonijos žemionio LDK generolo Bagdono Goraimo (Goraino) intromisija į Ašmenos pavieto Adutiškio dvaro Vaiševo palivarkėlį, kurį iki gyvos galvos jam padovanojo Vilniaus kapitula].

49502.pdf
Dydis: 1.219Mb

Dokumentas kolekcijoje: