LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus kapitulos bylos, iškeltos Ašmenos pavieto Kamojo ir Surviliškių valdytojui Petrui Rudominai Dusiatskiui dėl baudžiauninkų Augustino Liapūno, Valiuko Augustinavičiaus ir Jono Rusino šeimų pagrobimo iš Adutiškio dvaro Dailidiškių palivarko, dokumentai: Ašmenos žemės teismo sprendimas, šaukimai į teismą ir vaznių pranešimai].

49503.pdf
Dydis: 15.92Mb

Dokumentas kolekcijoje: