LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Wacław Źyliński Biskup Wileński Do Kapituły Katedralney Wileńskiey...

44261.pdf
Dydis: 1.032Mb

Dokumentas kolekcijoje: