LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus kapitulos bylos, iškeltos Ašmenos pavieto žemioniui Motiejui Zakrevskiui dėl Adutiškio valdų užpuolimo ir apiplėšimo bei sumušimo Vilniaus kapitulos pavaldinių: skundas ir šaukimai į teismą su vaznių pranešimais].

49506.pdf
Dydis: 4.659Mb

Dokumentas kolekcijoje: