LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vaznio Lukašo Šyšlos pranešimas, kad jis buvo nuvykęs į Adutiškio dvarą ir įteikė Vilniaus dekanui Vaitiekui Žabinskiui bei visai kapitulai šaukimą į LDK Vyriausiąjį Tribunolą, kadangi jiems iškėlė bylą bajoras Povilas Liaskovskis].

49510.pdf
Dydis: 622.6Kb

Dokumentas kolekcijoje: