LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Šaukimas į Vyriausiąjį Tribunolą Povilui Liaskovskiui, kuriam iškėlė bylą Vilniaus kapitula dėl arklių pagrobimo. Teisme bus prisaikdintas Adutiškio miestietis Martynas Šidlauskas. Minimas Svilų dvaras Ašmenos paviete.Yra vaznio pranešimas apie šaukimo į teismą įteikimą].

49511.pdf
Dydis: 1.488Mb

Dokumentas kolekcijoje: