LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Copia Przedažy Częsci Folwarku Burbiszek od Pana Jana Ciezkowskiego y Malžonki iego Xięciu Je-o Mci Sanguszkowi

78124.pdf
Dydis: 3.113Mb

Dokumentas kolekcijoje: