LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Adutiškio dvaro vaito Vaitiekaus Tamaševskio nusiskundimas pulkininku Donovojumi ir jo karininkais, kurie su kareiviais porą dienų šeimininkavo minėto dvaro pavaldinių trobose].

49525.pdf
Dydis: 1.246Mb

Dokumentas kolekcijoje: