LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Ašmenos pavieto vaznio pranešimas, kad jis buvo nuvykęs į Adutiškio miestelį ir apžiūrėjo Vaclovo Tvorkovskio sumuštą Vilniaus kapitulos pavaldinį Joną Rimšelį].

49526.pdf
Dydis: 1.199Mb

Dokumentas kolekcijoje: