LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Gromota łyugszonu uz guda diwa Kunga Ikszan Tryadibas winiga wyssu swatokas Jumprawas Maryas un diwa swatu : ar dzismiem un eysu katoliszku mocieybu diel waiadzieybas Łatwiszku izdrukawota

353352.pdf
Dydis: 87.25Mb

Dokumentas kolekcijoje: