LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Gromota Brolisties wyssuswatokas sirdies Jezu un Maryas : kotra caur zwaleyszonu wiersiniku Feymanu baźnieycâ pisaturis, ar sarakstieyszonu to wyssa, kas nu cinieytoim tos Brolisties ir mieklejams, un ar daduszonu tus łyugszonu, kotras wiel da szam Łatwiszy pa sowom gromotom natureja

353360.pdf
Dydis: 10.34Mb

Dokumentas kolekcijoje: