LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Vilniaus basųjų karmelitų vienuolyno pijoro kvitas, kuriuo jis patvirtina, kad gavo iš Vilniaus kapitulos vyskupo Aleksandro Horaino (Goraino) 2000 muštų talerių, kurie buvo investuoti į Adutiškio dvarą].

49566.pdf
Dydis: 573.5Kb

Dokumentas kolekcijoje: