THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Lietuvos TSR mokslų akademijos centrinės bibliotekos atlasų ir žemėlapių katalogas

Show simple item record

dc.contributor Čepienė, Konstancija, sudaryt.
dc.contributor Ivaškevičius, Adolfas, red.
dc.contributor Marcinkevičius, Juozas, red.
dc.contributor Leškovič, Nina, red.
dc.contributor Galvydis, Juozas, red.
dc.date.accessioned 2014-12-22T13:27:22Z
dc.date.available 2014-12-22T13:27:22Z
dc.date.issued 1969 lt
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/245
dc.description.abstract Katalogas apima XVI-XX a. atlasus ir žemėlapius. Į šį katalogą įtraukti 458 atlasai ir 2053 žemėlapiai. Visa sukaupta medžiaga labai įvairi. Greta retų, senų atlasų ir žemėlapių - G. Merkatoriaus, K. Ptolomėjaus, M. K. Radvilo, G. A. Rizi-Zanonio - yra naujų vėlesnių laikų atlasų ir žemėlapių. Į katalogą įtraukti taip pat žemėlapiai, išplėšti iš įvairių neišaiškintų enciklopedijų, atlasų, vadovų, įvairių knygų ir žurnalų, žemėlapiai-priedai, kurie neabejojamai turi svarbią reikšmę kai kurių mokslo šakų specialistams. Taip pat labai įvairus ir medžiagos turinys: čia yra istorinių, geologinių, kalbinių, susisiekimo ir kitos paskirties atlasų ir žemėlapių. Visi leidiniai kataloge aprašyti originalo kalba; kiekybinė charakteristika duota lietuvių kalba, o rusų kalba leidiniams - rusų kalba. Kiekvieno aprašo gale nurodytas vieneto šifras. Visa katalogo medžiaga suskirstyta į du skyrius - atlasai ir žemėlapiai. Atlasai suskirstyti chronologine tvarka, o metų ribose - abėcėlės seka. Atlasai, kurių išleidimo metų nepavyko išaiškinti, nukelti į skyriaus galą. Žemėlapiai suskirstyti pagal Bibliotekinės bibliografinės klasifikacijos teritorinio tipinio dalinimo lenteles. Skyrių viduje - pagal žemėlapių turinį ir paskirtį, jų viduje - abėcėlės seka. Į skyrelį „Lietuvos TSR. Lietuva“ įtraukti visi žemėlapiai, kuriuose atvaizduota Lietuvos teritorija, nors antraštėse ji ir nenurodyta. Katalogo gale pridedamos pavardžių, geografinė ir sisteminė rodyklės. Į pavardžių rodyklę įtraukti autoriai, sudarytojai, braižytojai, redaktoriai, vertėjai ir leidėjai. Geografinė rodyklė sudaryta lietuvių kalba. Vietovardžiai paimti iš aprašo, tiktai buvusios Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės, o taip pat tų žemėlapių, kurių antraštėse nenurodytos valstybės, rodyklėje kraštai įtraukti iš pačio žemėlapio. Vietovardžiai duodami pagal dabartinį pavadinimą, neišaiškintos vietovės - pažymėtos ženkliuku x. Gubernijos, vaivadijos, pavietai ir kitos istoriškai susiformavusios sritys pažymėtos kaip originale.
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2014-12-22T13:27:22Z No. of bitstreams: 1 37869.pdf: 15877541 bytes, checksum: 177e848fc1def17491648330a1212544 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2014-12-22T13:27:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 37869.pdf: 15877541 bytes, checksum: 177e848fc1def17491648330a1212544 (MD5) Previous issue date: 1969 en
dc.language lt lt
dc.publisher Lietuvos TSR mokslų akademija. Centrinė biblioteka
dc.subject Atlasai lt
dc.subject Žemėlapiai lt
dc.subject Katalogai lt
dc.title Lietuvos TSR mokslų akademijos centrinės bibliotekos atlasų ir žemėlapių katalogas lt
dc.type Knyga lt
dc.format.extent 343, [1] p.


Files in this item

37869.pdf
Size: 15.14Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account