THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Выписи метрическихъ книгъ Гродненскаго деканата р.-к. приходскихъ костеловъ ... о бракосочетавшихся.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-11-26T07:08:50Z
dc.date.available 2019-11-26T07:08:50Z
dc.date.issued 1851 lt
dc.identifier.other F318-10815
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/25136
dc.description.abstract Gardino dekanato: Ašiužos (Hožos), Didžiųjų Eismantų, Didžiosios Berastavicos, Mažosios Berastavicos, Ežeronių (Aziorų), Gardino parapijinės, Gardino Užnemunės Pranciškonų, Induros, Kamenkos, Krinkos, Kvasoukos (Paharanų), Lunos, Mastų (Dešiniųjų Mastų), Pervalko ir Usnarės (Makaraucų) bažnyčių vedybų metrikų knyga. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Breidokienė (edita.breidokiene@mab.lt) on 2019-11-26T07:08:50Z No. of bitstreams: 1 25861.pdf: 145107013 bytes, checksum: 4766c4f6be3538c0885440a57d8e9540 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2019-11-26T07:08:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 25861.pdf: 145107013 bytes, checksum: 4766c4f6be3538c0885440a57d8e9540 (MD5) Previous issue date: 1851 en
dc.relation Vilniaus arkivyskupijos kurijos fondas. F318, Metrikų knygos. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000025861 lt
dc.rights InC lt
dc.subject Ašiuža (Ožiai, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Vilniaus arkivyskupijos kurija - Rankraščiai lt
dc.subject Didieji Eismantai (Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija)
dc.subject Didžioji Berastavica (Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija)
dc.subject Mažoji Berastavica (Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija)
dc.subject Ežeronys (Aziorai, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija)
dc.subject Gardinas (Baltarusija)
dc.subject Indura (Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija)
dc.subject Kamenka (Ščiutino rajonas, Gardino sritis, Baltarusija)
dc.subject Krinkos (Sokulkos apskritis, Palenkės vaivadija, Lenkija)
dc.subject Kvasouka (Paharanai, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija)
dc.subject Luna (Mastų rajonas, Gardino sritis, Baltarusija)
dc.subject Mastai (Dešinieji Mastai, Mastų rajonas, Gardino sritis, Baltarusija)
dc.subject Pervalkas (Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija)
dc.subject Usnarė (Makaraucai, Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija)
dc.title Выписи метрическихъ книгъ Гродненскаго деканата р.-к. приходскихъ костеловъ ... о бракосочетавшихся. lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 74+2 lap. ; 37x22.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso ru lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

25861.pdf
Size: 138.3Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account