Show simple item record

dc.date.accessioned 2019-11-26T07:17:00Z
dc.date.available 2019-11-26T07:17:00Z
dc.date.issued 1857 lt
dc.identifier.other F318-223
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/25137
dc.description.abstract Gardino dekanato: Ašiužos (Hožos), Didžiųjų Eismantų, Didžiosios Berastavicos, Mažosios Berastavicos, Ežeronių (Aziorų), Gardino parapijinės, Gardino Užnemunės Pranciškonų, Gardino Bernardinų (šv. Kryžiaus Atradimo), Induros, Kamenkos, Krinkos, Kvasoukos (Paharanų), Lunos, Mastų (Dešiniųjų Mastų), Pervalko ir Usnarės (Makaraucų) bažnyčių vedybų metrikų knyga. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Breidokienė (edita.breidokiene@mab.lt) on 2019-11-26T07:17:00Z No. of bitstreams: 1 23551.pdf: 190614050 bytes, checksum: 354cb56830c0763705406a99cdd8e57b (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2019-11-26T07:17:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 23551.pdf: 190614050 bytes, checksum: 354cb56830c0763705406a99cdd8e57b (MD5) Previous issue date: 1857 en
dc.relation Vilniaus arkivyskupijos kurijos fondas. F318, Metrikų knygos. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000023551 lt
dc.rights InC lt
dc.subject Ašiuža (Ožiai, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija) lt
dc.subject Vilniaus arkivyskupijos kurija - Rankraščiai lt
dc.subject Didieji Eismantai (Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija)
dc.subject Didžioji Berastavica (Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija)
dc.subject Mažoji Berastavica (Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija)
dc.subject Ežeronys (Aziorai, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija)
dc.subject Gardinas (Baltarusija)
dc.subject Indura (Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija)
dc.subject Kamenka (Ščiutino rajonas, Gardino sritis, Baltarusija)
dc.subject Krinkos (Sokulkos apskritis, Palenkės vaivadija, Lenkija)
dc.subject Kvasouka (Paharanai, Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija)
dc.subject Luna (Mastų rajonas, Gardino sritis, Baltarusija)
dc.subject Mastai (Dešinieji Mastai, Mastų rajonas, Gardino sritis, Baltarusija)
dc.subject Pervalkas (Gardino rajonas ir sritis, Baltarusija)
dc.subject Usnarė (Makaraucai, Berastavicos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija)
dc.title Метрическiя Выписи Книгъ ... lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 110 lap. : Antsp. ; 36,5x23 ir mažiau.
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso ru lt


Files in this item

23551.pdf
Size: 181.7Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account