LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Vinco Kiškos-Zgierskio ir grafo Stanislovo Tiškevičiaus prašymai ir pranešimai Vilniaus vyskupui Sestrencevičiui Bogušui. Prijungtas papulkininkio Parcevskio bylos Pilies teisme dėl mažamečio Antano Parcevskio krikšto metrikų išrašas.

46280.pdf
Dydis: 19.76Mb

Dokumentas kolekcijoje: