LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Korsako bursos provizorių ir visos kapitulos bylų su Halkomis dėl Jasievo valdų ribų, užpuldinėjimų prieš Jasievo valstiečių, miško iškirtimo dokumentai: šaukimai į teismą, antstolio pranešimai apie padaryta žalą, skundai teismui.

56316.pdf
Dydis: 34.17Mb

Dokumentas kolekcijoje: