LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Jasievo valdų verifikacijos akto fragmentas: valstiečių apklausinėjimas dėl jų skundo prieš arendatorių Korbutą ir apyskaitų paaiškinimas

56457.pdf
Dydis: 6.774Mb

Dokumentas kolekcijoje: